Giờ Thánh Lễ Tại Giáo Phận Sài Gòn

Bài viết này mogiatoc.vn chúng tôi xin chia sẻ thông tin giờ thánh lễ tại giáo phận Sài Gòn thuộc Hồ Chí Minh đến các tín hữu đang sống và làm việc tại Tphcm trực thuộc giáo phận Sài Gòn. Bài viết này chúng tôi tham khảo từ nhiều nguồn, có thể sẽ có thay đổi mục vụ tùy theo thời điểm của giáo xứ.

Tổng quan về Tổng Giáo phận Sài gòn

1. Tên gọi giáo phận qua các thời kỳ

Tổng giáo phận Tp. Hồ Chí Minh là một trong những giáo phận thành lập lâu đời nhất và có vị trí quan trọng trong Giáo Hội Việt Nam. Giáo phận đã qua các tên gọi: Giáo phận Tây Đàng Trong (1844 – 1924), Giáo phận Sài Gòn (1924 – 1960),  Tổng Giáo phận Sài Gòn (1960 – 1976), Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh (1976 – đến nay).

Xem thêm về Xin lễ cho người qua đời

xem thêm về nghĩa trang Lái Thiêu

2. Thời gian và những sự kiện đánh dấn sự hình thành giáo phận

Ngày 09.09.1659, với Sắc chỉ Super Cathedram, Đức Giáo hoàng Alexandre VII thiết lập hai giáo phận tông tòa đầu tiên tại Việt Nam: Giáo phận Đàng Ngoài (phía Bắc) và Giáo phận Đàng Trong (phía Nam), lấy sông Gianh làm ranh giới.

Ngày 02.03.1844, Đức Giáo Hoàng Grégoire XVI chia Giáo phận Đàng Trong thành hai giáo phận mới: Đông Đàng Trong (Qui Nhơn) thuộc quyền Giám mục E.T. Cuénot Thể, Tây Đàng Trong (Sài Gòn) gồm 6 Tỉnh Nam Kỳ và Cao Miên (Campuchia) do Giám mục Dominique Lefèbvre Ngãi cai quản.

Ngày 03.02.1924, Bộ Truyền Giáo ký sắc lệnh đổi tên các địa phận miền Đông Dương. Từ đó các địa phận Tây Đàng Trong đổi thành Giáo phận Sài Gòn.

Năm 1960 là năm đánh dấu thời kỳ trưởng thành của Giáo hội Việt Nam được ghi nhận qua việc Tòa Thánh thiết lập Hàng Giáo phẩm Công giáo VN với Tông sắc “Venerabilium Nostrorum” ban hành ngày 24.11.1960 của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII. Từ đó Tổng giáo phận Sài Gòn được khai sinh và Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình được bổ nhiệm làm Tổng giám mục tiên khởi.

Sau 20 năm chiến tranh, hai miền Nam Bắc thống nhất, ngày 23.11.1976, Tổng giáo phận Sài Gòn đổi tên theo địa danh hành chánh là Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh cho đến nay.

Giờ thánh lễ tại giáo phận saigon

II. ĐỊA LÝ VÀ DÂN SỐ

1. Địa lý

Tổng giáo phận Tp. Hồ Chí Minh nằm trong địa giới hành chánh của Tp. HCM (trừ huyện Củ Chi thuộc giáo phận Phú Cường). Thành phố Hồ Chí Minh có tổng diện tích là 1.660.51 km2 bao gồm toàn bộ Đô Thành Sài Gòn cũ, cộng thêm toàn bộ tỉnh Gia Định, quận Phú Hòa tỉnh Bình Dương và quận Củ Chi (nay là huyện Củ Chi) của tỉnh Hậu Nghĩa cũ. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn thứ hai của Việt Nam xét về diện tích.

2. Dân số trên địa bàn

Theo thống kê 2017, toàn bộ thành phố có 8.048.000 dân, trong đó 6,7 triệu dân sống ở khu đô thị. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn nhất về dân số của cả nước.

3. Dân số Công giáo

Theo Thống kê của Tòa Tổng giám mục, hiện Tổng giáo phận có 685.389 người Công giáo.

4. Giáo hạt và giáo xứ

Tổng giáo phận Tp. HCM có 203 giáo xứ được chia thành 14 giáo hạt: Bình An, Gia Định, Hóc Môn, Phú Thọ, Tân Định, Thủ Đức, Chí Hòa, Gò Vấp, Phú Nhuận, Sài gòn – Chợ Quán, Tân Sơn Nhì, Thủ Thiên, Xóm Chiếu, Xóm Mới.

5. Dòng tu

Theo thống kê của “Văn phòng Đặc trách Tu sĩ TGP Sài Gòn” tháng 11.2017, tại Tổng Giáo phận Tp. HCM hiện có 230 đơn vị, gồm 197 dòng tu, 15 tu đoàn, 16 tu hội và 2 hiệp hội, với số tu sĩ là 8.761 gồm 1.763 nam tu, 6.998 nữ tu và 642 linh mục dòng. Trong đó có: 16 dòng tu, 4 tu đoàn tông đồ, 6 tu hội đời và 1 hiệp hội nam thuộc quyền giáo phận.

6. Đôi nét chính yếu về đời sống giáo dân

Đời sống kinh tế của giáo dân phụ thuộc vào thành tựu phát triển kinh tế của thành phố. Đến cuối năm 2015, GDP bình quân đầu người của Tp. HCM ước đạt 5.538 USD/ người. Tuy nhiên, mặt bằng thu nhập không đồng đều dẫn đến tình trạng phân hóa giàu nghèo ngày càng tăng trong đó có cả các người Công giáo.

Từ rất lâu, Tổng giáo phận là nơi hội tụ của nhiều luồng di cư và di dân nên đời sống đức tin – phong hóa của người Công giáo thuộc Tổng giáo phận được diễn tả qua rất nhiều hình thức phong phú. Ngày càng nhiều người Công giáo đến các Trung tâm Mục vụ của giáo phận hoặc của các dòng tu để học hỏi và sống đức tin qua các lớp giáo lý chuyên biệt như: Thánh Kinh, Phụng vụ,  Tâm linh… Một trong những nét nổi bật của người Công giáo thuộc Tổng giáo phận là rất nhiệt tình trong công cuộc truyền giáo, trợ giúp người di dân và tham dự tích cực vào các Ban Bác Ái – Xã Hội của giáo xứ.

III. NHÂN SỰ   

1. Giám mục đương nhiệm

1/ Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng

• Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức cha Giuse Nguyễn Năng làm Tổng Giám mục Tổng giáo phận Tp. HCM ngày 19 tháng 10 năm 2019.

• Khẩu hiệu giám mục: ” Hiệp thông – Phục vụ”.

  2/ Đức Giám mục phụ tá Giuse Bùi Công Trác

• Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Tp. HCM vào ngày 1 tháng 11 năm 2022.

• Khẩu hiệu giám mục: “Christus vivit – Chúa Kitô đang sống”

2. Các vị giám mục tiền nhiệm

   1/ Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình (1960- †1995)

      Ngài là vị Tổng giám mục đầu tiên của Tổng giáo phận Sài Gòn, cai quản Tổng giáo phận 35 năm (1960-1995).

   2/ Đức Giám mục Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm (1965- †1976)

      Ngày 14.10.1965, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI bổ nhiệm Đức cha làm Giám mục Phụ tá Tổng giáo Phận Sài Gòn, và cũng là vị Giám mục Phụ tá tiên khởi của Tổng giáo Phận.

     3/ Đức Tổng Giám mục Phó Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận  (1975-1994)

      Ngày 24.04.1975,  Đức Giáo Hoàng Phaolô VI bổ nhiệm Đức cha làm Tổng Giám mục phó Tổng giáo phận Sài Gòn với quyền kế vị. Ngày 24.06.1996, ngài được bổ nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh “Công lý và Hòa bình”. Ngài qua đời tại Roma ngày 16.09.2002.

   4/ Đức Giám mục Nicolas Huỳnh Văn Nghi (1993-1998)

      Ngày 01.07.1974, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngày 08.08.1993, Tòa Thánh bổ nhiệm ngài kiêm thêm chức giám quản Tổng giáo phận Sài Gòn cho đến khi Tổng giáo phận có tổng giám mục mới (năm 1998).

   5/ Đức Giám mục Louis Phạm Văn Nẫm (1977-†2001)

       Ngày 03.12.1977, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngày 02.02.1978, ngài kiêm chức Tổng Đại diện Tổng giáo phận Sài Gòn.

   6/ Đức Tổng Giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn (1998-2014)

      Ngày 10.03.1998, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngày 21.10.2003, ngài được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trao mũ Hồng Y. Ngài về hưu ngày 22.03.2014.

   7/ Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống (2001-2009)

      Ngày 04.07.2001, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Giám mục Phụ tá của Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngày 25.07.2009, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm Đức cha làm Giám mục Chánh Tòa Giáo phận Phan Thiết.

   8/ Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm (2008- 2014)

      Ngày 15.10.2008, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI  bổ nhiệm Đức cha làm Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngày 26.07.2014, Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Giám mục Chánh Tòa Giáo phận Mỹ Tho.

    9/ Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc (1999 – 2018)

      Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Giám mục Chánh toà Giáo phận Mỹ Tho ngày 26.03.1999. Ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Tp. HCM ngày 28.09.2013; Tổng giám mục Tổng giáo phận Tp. HCM ngày 24.04.2014. Ngài qua đời ngày 06.03.2018 tại Rôma.

    10/ Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng (2016 – 2019)

        Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận TP.HCM ngày 25.6.2016; làm Giám quản Tổng Giáo phận TP.HCM ngày 8.3.2018 sau khi Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời. Ngài được bổ nhiệm Giám mục chính tòa Phan Thiết ngày 3.12.2019.

3. Linh mục, chủng sinh, tu sĩ và giáo dân

Vào năm 2018, số linh mục giáo phận là 355. Số linh mục dòng hoạt động tại giáo phận là 533. Giáo phận có 298 đại chủng sinh đang theo học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài gòn. Số tu sĩ nữ là 4.861 và số tu sĩ nam là 1.263. Số giáo dân là 686.938.

IV. CƠ CẤU TỔ CHƯC TỔNG GIÁO PHẬN  

1. Ban Tư vấn

   1/ Tổng Đại diện: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân

   2/ Đại diện Giám mục đặc trách Linh mục: Lm. Giuse Nguyễn Đức Quang

   3/ Đại diện Giám mục đặc trách Tu sĩ: Lm. Tôma Vũ Quang Trung SJ

   4/ Đại diện Giám mục đặc trách các Phong trào Tông đồ Giáo dân: Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng

   5/ Chưởng ấn: Lm. Phêrô Kiều Công Tùng

   6/ Đại diện Tư pháp: Lm. Gioan Bùi Thái Sơn

   7/ Giám Đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sàigòn: Lm. Giuse Bùi Công Trác

   8/ Giám đốc Trung tâm Mục vụ: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền

   9/ Trưởng Ban Thường Vụ Hội Đồng Linh mục: Lm. Phanxicô X. Lê Văn Nhạc

 10/ Trưởng ban Mục vụ Truyền giáo: Lm. Đa minh Ngô Quang Tuyên

 11/ Trưởng Ban Tương Trợ Linh mục: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chủ

 12/ Hạt trưởng Chí Hòa: Lm. Giuse Nguyễn Đức Quang

 13/ Hạt trưởng Thủ Đức: Lm. Gioakim Trần Văn Hương

 14/ Hạt trưởng Hóc Môn: Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng

2. Hội đồng Linh mục 

Hội đồng linh mục Tổng giáo phận bao gồm 39 thành viên. Ban Thường vụ Hội đồng Linh mục gồm: linh mục Đa minh Ngô Quang Tuyên (thư ký); linh mục Giuse Nguyễn Văn Chủ (thủ quỹ); linh mục Gioan Bùi Thái Sơn (chuyên viên giáo luật).

3. Hội đồng Mục vụ 

Hội đồng linh mục Tổng giáo phận bao gồm 34 thành viên. Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ gồm: linh mục Giuse Phạm Bá Lãm (trưởng ban); linh mục  Giuse M. Lê Quốc Thăng ( thư ký); linh mục Clêmentê Lê Minh Trung (thủ quỹ).

4. Các ban mục vụ và các đoàn thể tông đồ giáo dân

Tổng giáo phận Tp. HCM có 16 ban mục vụ và 32 đoàn thể tông đồ giáo dân. Số giáo lý viên: 8.250 .

V. CƠ SỞ GIÁO PHẬN 

1. Nhà thờ Chánh tòa

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được xây dựng từ năm 1877 đến năm 1880.  Đây là công trình kiến trúc đặc sắc từ thời Pháp do kiến trúc sư J.Bourard thiết kế. Để kỷ niệm Đại hội Thánh Mẫu toàn quốc ngày 09.12.1959, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được nâng lên hàng Tiểu Vương Cung Thánh Đường, đồng thời với Tông sắc “Venerabilium Nostrorum” nhà thờ Đức Bà Sài Gòn cũng là nhà thờ chánh tòa của Tổng giáo phận với tên gọi chính thức là Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Địa chỉ: số 1 Công Xã Paris, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. HCM.

2. Tòa Tổng Giám mục

Tòa Tổng giám mục được xây dựng từ năm 1900. Ngoài văn phòng Tòa Tổng giám mục và văn khố, Tòa Tổng giám mục còn là nơi hoạt động của 11 phòng ban như: hôn phối, tu sĩ, caritas… Địa chỉ: 180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, Tp. HCM.

3. Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

Đại Chủng viện Thánh Giuse Saigòn (Saint Joseph Seminary of Saigon) thành lập từ năm 1863 do cha Wibaux thuộc Hội Thừa sai Paris. Số đại chủng sinh hiện đang theo học niên khóa 2017-2018 là 305 chủng sinh. Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài gòn là nơi tu học của các chủng sinh thuộc 3 giáo phận: Sài gòn, Phú Cường, và Mỹ Tho. Giám đốc hiện nay của Đại chủng viện là linh mục Giuse Bùi Công Trác – Giáo sư môn Truyền giáo học và Học thuyết Xã hội.ịa chỉ: 6 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. HCM.

4. Trung tâm Mục vụ 

Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận tọa lạc tại số 6 bis Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp.HCM. Trước 1975, khu đất này được dùng làm Tiểu chủng viện Thánh Giuse. Sau năm 1975, Bộ Tài chánh đã mượn cơ sở này làm Trường Cao đẳng Tài chánh – Kế toán. Tháng 9 năm 2004, cơ sở được hoàn lại và sử dụng làm Trung tâm Mục Vụ Tổng giáo phận. Trung tâm Mục vụ là nơi tổ chức các chương trình đào tạo về Thánh kinh, Thần học, Linh đạo…, đồng thời liên kết chặt chẽ với các Ban Mục vụ trong giáo phận cũng như phối hợp với các Trung tâm và Học viện Mục vụ trong vùng Á Châu để nâng cao chất lượng đào tạo giáo dân trong bối cảnh của một xã hội hiện tại.

5. Trung tâm hành hương Đức Mẹ Fatima Bình Triệu

Năm 1962, linh mục Phaolô Võ Văn Bộ mua một khu đất rộng 12,5 mẫu gần ga Bình Triệu làm nơi xây dựng một trung tâm hành hương kính Đức Mẹ Fatima để kỷ niệm tượng Đức Mẹ Fatima được rước đến Việt Nam. Ngày 15 tháng 8 năm 1966, Đức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đến làm phép tượng đài và cử hành thánh lễ đầu tiên tại đây. Kể từ đó, giáo dân các nơi lần lượt đến hành hương, nhất là vào ngày 13 tháng 5 và 13 tháng 10 hằng năm. Năm 1977 thì nơi đây vừa là một trung tâm hành hương và cũng được nâng lên chính thức là một giáo xứ. Địa chỉ:  58 đường 5, KP.2, Phường, Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức.

VI. HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ  

1. Hoạt động loan báo Tin mừng của Tổng Giáo phận

Trong  vòng 10 năm trở lại đây, tại Thành Phố Hồ Chí Minh có những thay đổi lớn về dân số và địa giới. Dân số tại tại Thành Phố Hồ Chí Minh tăng nhanh do tình trạng nhập cư từ các tỉnh và thành phố khác, trong số những người di dân nhập cư này có hơn 300.000 người Công giáo. Thực trạng trên của thành phố cũng là ưu tư của Ban Loan báo Tin Mừng trong vấn đề truyền giáo. Trước tình hình trên, Ban Loan báo Tin Mừng đã nhấn mạnh đến 5 hướng chính trong vấn đề truyền giáo của Tổng giáo phận: (1) Tổ chức các buổi nói chuyện, thuyết trình về vấn đề truyền giáo, tại các giáo xứ, giáo hạt và dòng tu, nhằm khơi lên “thao thức truyền giáo”; (2) Đào tạo “nhân sự truyền giáo” cho Tổng giáo phận; (3) Đề xuất cho Đức Tổng giám mục những hướng truyền giáo khả thi cho những người trong diện di dân; (4) Liên kết với các dòng tu, các đoàn thể tông đồ để hỗ trợ các giáo điểm; (5) Mở thêm các giáo điểm nơi các thành phố vệ tinh của Tp. HCM. Hiện tại, linh mục Đa minh Ngô Quang Tuyên đặc trách Ban Loan báo Tin Mừng.

2. Hoạt động Caritas của Tổng Giáo phận

Caritas Sài Gòn là danh xưng được biết đến lâu đời từ những năm trước 1975. Sau hơn 30 năm tạm ngưng, vào ngày 09/05/2009, ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn đã chính thức thiết lập Caritas TGP TPHCM. Caritas Tổng giáo phận được định hướng theo Thông điệp “Thiên Chúa là Tình yêu” và “Bác ái trong Chân lý” của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI cũng như  “Học Thuyết Xã hội của Giáo hội Công giáo”. Hiện nay, mạng lưới Caritas giáo xứ có 1874 thành viên đã tham gia tập huấn và 42 tình nguyện viên. Các khóa huấn luyện (6 ngày) được thực hiện từ năm 2010 – 2017. Đến nay, Giáo phận đã có 14 Giáo hạt và 179 giáo xứ tham gia Caritas. Văn phòng Caritas đã được xây dựng và đã triển khai được nhiều dự án cộng đồng và các chương trình bác ái xã hội có hiệu quả cao, hỗ trợ và giúp đỡ được rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Người phụ trách hiện nay: Lm. Vinh Sơn Vũ Ngoc Đồng, SDB.

3. Hoạt động mục vụ di dân của Tổng Giáo phận

Ban Mục vụ Di dân Sài Gòn được Đức Hồng y G.B Phạm Minh Mẫn thành lập năm 2003. Mục vụ di dân của Tổng giáo phận chia thành ba trung tâm lớn liên kết với các giáo hạt có đông người di dân: Trung tâm Di dân Phaolô, Trung tâm Di dân Khiết Tâm, Trung tâm Di dân Xuân Hiệp, đồng thời cũng nối kết với một số dòng có hoạt động mục vụ di dân. Các trung tâm thường xuyên mở các khóa huấn luyện cho các bạn trẻ di dân về đời sống đức tin, đời sống nhân bản và huấn luyện các kỹ năng sống qua các buổi sinh hoạt chuyên đề chung,  giúp cho những người di dân hội nhập vào đời sống của Giáo phận qua các ca đoàn di dân, nhóm trợ giúp di dân… Bên cạnh đó, Ban Mục vụ Di dân Tổng giáo phận hướng đến con em của các gia đình di dân không đủ điều kiện đi học qua các lớp học tình thương và các công tác bác ái xã hội dành cho di dân. Linh mục Phaolô Phạm Trung Dong là trưởng Ban Mục vụ Di dân của Tổng giáo phận.

VII. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC  

Văn phòng tòa Tổng Giám mục

– Địa chỉ: 180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, Tp. HCM.
– Email: tgmsaigon@gmail.com
– Điện thoại: 028 3930 3828 – 3930 0368
– Website: http://tgpsaigon.net

nguồn tham khảo tại đây

Giờ Thánh Lễ Tại Giáo Xứ Thuộc Giáo Phận Sài Gòn

Giờ lễ tại Hạt Bình An thuộc Giáo Phận Sài Gòn

 • Giáo Hạt Bình An thuộc Giáo Phận Sài Gòn, nằm trên địa bàn quận 8 của Hồ Chí Minh
 • Địa giới: đang cập nhật
 • Linh mục quản Giáo Hạt: Đang cập nhật
 • Số Giáo xứ: 13 Giáo xứ
 • Cha hạt trưởng: Lm Giuse Đinh Hiền Tiến

Địa chỉ các giáo xứ tại giáo hạt Bình An

 1. Bình An 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
 2. Bình An Thượng 2903 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8
 3. Bình Đông 119 Bến Mễ Cốc, P.15, Q.8
 4. Bình Hưng A24/09, Quốc lộ 50, Ấp 1, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
 5. Bình Minh 132/69B Bến Bình Đông, P.14, Q.8
 6. Bình Sơn 3012 Phạm Thế Hiển, P.7,Q. 8
 7. Bình Thái 1755 Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8
 8. Bình Thuận  3131 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8
 9. Bình Xuyên 68 Dương Bá Trạc, P.2, Q.8
 10. Chánh Hưng 45 đường 15, P.4, Q.8
 11. Hưng Phú 100-102 Bến Nguyễn Duy, P.9, Q.8
 12. Mông Triệu11E Phạm Thế Hiển, Dạ Nam, Cầu chữ Y, P.3, Q.8
 13. Nam Hải 277 phạm Hùng, P.4, Q.8
GIÁO XỨ – ĐỊA CHỈ
NGÀY THƯỜNG
CHÚA NHẬT
SÁNG
CHIỀU
SÁNG
CHIỀU
1.         
BÌNH AN
2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8
04.30
 
17.00
04.30
06.00
07.30
16.00
18.00
2.         
BÌNH AN THƯỢNG
2903 Phạm Thế Hiển, P. 7, Q.8
04.45
17.30
04.45
07.00
17.30
3.         
BÌNH ĐÔNG
119 Bến Mễ Cốc, P.15, Q.8
05.00
 
17.30
18.00(T5,7)
05.00
07.00
17.00
4.         
BÌNH HƯNG
A24/09, Quốc lộ 50, Ấp 1, xã Bình Hưng, Bình Chánh
05.00
17.30
07.30
16.30
5.         
BÌNH MINH
132/69B Bến Bình Đông, P.14, Q.8
 
18.00
07.30
16.00
6.         
BÌNH SƠN
3012 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8
05.00
18.00
05.00
07.00
18.00
7.         
BÌNH THÁI
1755 Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8
04.30
 
17.45
04.30
06.15
07.30
16.00
18.00
8.         
BÌNH THUẬN
3131 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8
05.00
17.30
05.00
07.15
17.00
9.         
BÌNH XUYÊN
68 Dương Bá Trạc, P.2, Q.8
 
17.30
05.00
07.15
17.00
10.      
CHÁNH HƯNG
45 đường 15 Phạm Thế Hiển, P.4, Q.8
 
17.30
06.00
17.30
11.      
HƯNG PHÚ
100-102 Bến Nguyễn Duy, P.9, Q.8
 
17.30
 
07.30
18.00
12.      
MÔNG TRIỆU
11E Phạm Thế Hiển, Dạ Nam, Cầu chữ Y, P.3, Q.8
 
18.00
06.00
08.00
18.00
13.      
NAM HẢI
277 Chánh Hưng, P.4, Q.8
05.00
 
17.30
19.30(T7)
05.30
07.30
16.00
18.00
19:30

Thông tin Giáo Hạt Chí Hòa:

 1. Giáo Hạt Chí Hòa thuộc Giáo Phận Sài Gòn
 2. Địa giới: đang cập nhật
 3. Linh mục quản Giáo Hạt: Đang cập nhật
 4. Số Giáo xứ: 17 Giáo xứ
 5. Linh mục hạt trưởng: Lm. Gioan B. Nguyễn Quang Tuyến

Địa chỉ các giáo xứ thuộc giáo hạt Chí Hòa

 1.  An Lạc 15/2 CMT8, P.5. Q. Tân Bình
 2. Antôn 947/13/3 CMT8, P.7. Q. Tân Bình
 3. Chí Hoà 149 Bành Văn Trân P.7. Q. Tân Bình
 4. Khiết Tâm 28 Long Hưng, P.7. Q. Tân Bình
 5. Lộc Hưng 58/6 Chấn Hưng, P.6, Q. Tân Bình
 6. Mẫu Tâm 389 Hoàng Văn Thụ, P.2. Q. Tân Bình
 7. Nam Hoà 35/40/9 đường Đất Thánh, P.6. Q. Tân Bình
 8. Nam Thái 168/50 CMT8, P.5. Q. Tân Bình
 9. Nghĩa Hoà 25/18 Nghĩa Hoà, P.6. Q Tân Bình
 10. Sao Mai 130/54 Nghĩa Phát, P.7. Q. Tân Bình
 11. Tân Chí Linh 6/25 Phạm Văn Hai, P.3. Q. Tân Bình
 12. Tân Dân 8/23 Nguyễn Đình Khơi, P.4. Q. Tân Bình
 13. Tân Sa Châu 387 Lê Văn Sỹ, P.2. Q Tân Bình
 14. Thái Hoà 986/55 CMT8, P.5. Q. Tân Bình
 15. Vinh Sơn – Nghĩa Hoà 1/10/2 Nghĩa Phát, P.6. Q Tân Bình
 16. Vinh Sơn – Ông Tạ 154/333 Phạm Văn Hai, P.3. Q. Tân Bình
 17. Xây Dựng 5/27 Bành Văn Trân, P.6, Q. Tân Bình

Giờ lễ tại giáo hạt Chí Hòa

GIÁO XỨ
NGÀY THƯỜNG
CHÚA NHẬT
SÁNG
CHIỀU
SÁNG
CHIỀU
1. 
AN LẠC
15/2 CMT8, P.5, Q.Tân Bình
05.00
 
17.15
04.30
05.45
07.15
16.00
17.00
18.15
2. 
THÁNH ANTÔN
189/13/3 CMT8, P.7, Tân Bình
 
17.30
07.00
17.00
3. 
CHÍ HOÀ
149 Bành Văn Trân, P.7, Tân Bình
05.00
 
17.30
05.00
06.30
08.00
15.00
16.00
18.00
4. 
KHIẾT TÂM
28 Long Hưng, P.7, Tân Bình
05.00
 
17.30
04.45
06.00
07.15
17.00
5. 
LỘC HƯNG
58/6 Chấn Hưng, P.6, Tân Bình
04.30
 
17.30
04.30
06.00
17.30
6. 
MẪU TÂM
389 Hoàng Văn Thụ, P.2, Tân Bình
05.30
 
18.00
05.30
07.30
17.00
18.30
7. 
NAM HOÀ
35/40/9 Đ. Đất Thánh, P.6, Tân Bình
04.30
 
17.30
04.30
07.00
15.30
17.30
8. 
NAM THÁI
168/50 CMT8, P.5, Tân Bình
05.00
 
17.30
05.00
07.00
17.30
9. 
NGHĨA HOÀ
25/18 Nghĩa Phát, P.6, Tân Bình
05.30
17.00
18.30(T5)
04.30
06.00
07.30
16.30
10.                  
SAO MAI
130/54 Nghĩa Phát, P.7, Tân Bình
05.00
 
18.00
05.00
07.00
17.00
11.                  
TÂN DÂN
1392 Hoàng văn Thụ, P.4, Tân Bình
05.00
 
17.30
05.00
07.00
17.30
12.                  
TÂN CHÍ LINH
6/25 Phạm văn Hai, P.3, Tân Bình
05.00
 
17.00
18.30(T5)
17.30(T7)
05.00
07.30
16.00
17.30
13.                  
TÂN SA CHÂU
387 Lê văn Sỹ, P.2, Tân Bình
05.00
 
18.00
05.00
07.00
16.30
18.00
14.                  
THÁI HOÀ
320/456 CMT8, P.5, Tân Bình
 
17.30
18.00(T5)
06.00
07.30
17.30
19.00
15.                  
VINH SƠN 6 – NGHĨA HOÀ
1/10/2 Nghĩa Phát, P.6, Tân Bình
04.30
17.00
04.30
06.30
16.00
18.00
16.                  
VINH SƠN – ÔNG TẠ
154/333 Phạm văn Hai, P.3, Tân Bình
04.30
16.00
04.30
07.30
16.00
18.30
17.                  
XÂY DỰNG
5/27 Bành văn Trân, P.6, Tân Bình
04.20
17.00
04.30
06.30
09.00
17.00

Giờ lễ thuộc giáo hạt Gia Định

Thông tin Giáo Hạt Gia Định:

 • Giáo Hạt Gia Định thuộc Giáo Phận Sài Gòn
 • Địa giới: Quận Bình Thạnh, TP HCM
 • Số Giáo xứ: 14 Giáo xứ
 • Số Giáo dân: Đang cập nhật
 • Linh mục hạt trưởng: Lm. Giuse Mai Thanh Tùng

Giờ lễ giáo xứ tại Gia Định

GIÁO XỨ
NGÀY THƯỜNG
CHÚA NHẬT
SÁNG
CHIỀU
SÁNG
CHIỀU
1.          
BÌNH HOÀ
93/9 Nơ Trang Long, P.11, Q.Bình Thạnh
 
17.00
05.30
07.30
18.00
2.          
Họ THÁNH TÂM
05.30
(2,4,6)
17.30
(3,5,7)
06.30
16.30
3.          
BÌNH LỢI
453 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh
05.00
17.30
18:00 (chiều thứ 5)
05.00
07.00
17.00
19:00 (di dân)
4.          
CHÍNH LỘ
45/4N Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh
05.00
17.30
05.00
07.00
17.30
5.          
VÔ NHIỄM
4Bis Hoàng Hoa Thám, P.7,
05.00
17.30
05.00
06.30
08.00
15.00
17.30
6.          
GIA ĐỊNH
280 Bùi Hữu Nghĩa, P.2
04.45
17.30
04.30
05.30
07.00
08.30
16.30
18.30
7.          
HÀNG XANH
76 Bạch Đằng, P.24
05.00
17.30
05.00
06.00
07.00
16.30
18.00
8.          
HIỂN LINH
5 GH Ngô Tất Tố, P.22
05.00
17.15
05.00
07.00
17.15
9.          
MÔNG TRIỆU
78 Nguyễn Cửu Vân, P.17
 
18.00
06.00
08.00
18.00
10.       
Họ NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH
16-20 Trường Sa, P.17, Q.Bình Thạnh
05.15
 
06.00
 
11.       
N.D.KHANG
195/29 XVNT, P.17
05.00
17.45
05.00
07.30
17.45
12.       
PHÚ HIỀN
214/57bis Vạn Kiếp, P.3
05.00
17.30
05.00
07.30
17.30
13.       
THANH ĐA
801/67 XVNT, P.26
05.00
17.30
05.30
07.30
17.00
18.30
14.       
THÁNH TỊNH
47/57 Nguyễn Văn Đậu, P.6
 
17.00
05.00
06.30
16.30
 
15.       
THỊ NGHÈ
22B Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.19
05.00
 
17.30
05.00
06.30
08.00
15.00
16.30
18.00

Thông tin Giáo Hạt Gò Vấp:

 • Giáo Hạt Gò Vấp thuộc Giáo Phận Sài Gòn
 • Địa giới: Quận Gò Vấp
 • Số Giáo xứ: 11 Giáo xứ
 • Số Giáo dân: Đang cập nhật
 • Linh mục hạt trưởng: Lm. Giuse Phạm Đức Tuấn

Giờ lễ hạt Gò Vấp

GIÁO XỨ
NGÀY THƯỜNG
CHÚA NHẬT
 
 
SÁNG
CHIỀU
SÁNG
CHIỀU
1.
BÁC ÁI
144 Nguyễn Thượng Hiền, P.1, Q.Gò Vấp
04.45
17.30
19.00(T5)
05.00
07.00
17.30
19.00
2.
BẾN CÁT
173/2/3 Dương Quảng Hàm,P.5, Q.Gò Vấp
05.00
18.00
05.00
07.00
17.00
19.00
3.
BẾN HẢI
332/60 Dương Quảng Hàm, P.5, Q.Gò Vấp
05.00
17.30
18:00 (th
05.00
07.00
17.00
 
4.
ĐỨC TIN
112/11 Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp
 
17.30
05.00
07.00
17.00
 
5.
GÒ VẤP
45 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q.Gò Vấp
05.00
18.00
05.00
07.00
08.00
17.00
6.
HẠNH THÔNG TÂY
53/7 Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp
04.45
17.30
05.00
07.30
09.30
16.00
17.30
19.00
7
VĨNH HIỆP
52/382E Quang Trung, P.12, Gò Vấp
 
17.30
05.30
07.30
17.00
19.00
8.
HOÀ BÌNH
95/645 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp
05.45
17.45
05.00
06.30
08.00
17.30
9.
MÂN CÔI
90 Nguyễn Thái Sơn, P.3, Q. Gò Vấp
04.45
17.45
05.00
06.45
08.30 (thiếu nhi)
15.30
17.45
10.
THÁNH GIUSE
32 Nguyễn Du, P.7, Q.Gò Vấp
05.00
17.00
05.00
06.00
09.30
17.00
11.
XÓM THUỐC
213 Quang Trung, P. 10, Q.Gò Vấp
04.45
17.45
05.00
07.30
16.30
18.00
19.30

Giờ thánh lễ giáo xứ tại hạt Hóc Môn

Thông tin Giáo Hạt Hóc Môn:

 • Giáo Hạt Hóc Môn thuộc Giáo Phận Sài Gòn
 • Địa giới: Huyện Hóc Môn và một phần quận 12
 • Số Giáo xứ: 20 Giáo xứ
 • Số Giáo dân: Đang cập nhật
 • Linh mục hạt trưởng: Lm. Đa Minh Nguyễn Trung Kiên

Giờ lễ chi tiết hạt Hóc Môn

GIÁO XỨ
NGÀY THƯỜNG
CHÚA NHẬT
SÁNG
CHIỀU
SÁNG
CHIỀU
1.
BA THÔN
5/6 KP.1, P.Thạnh Lộc, Quận 12 
05.00
18.15
05.30
07.30
17.30
2.
BÀ ĐIỂM
10/8 Ấp Trung Lân, Bà Điểm, Hóc Môn
05.00
17.30
(T5,7)
06.30
17.30
3.
BẠCH ĐẰNG
591/A Khu Phố 3, P.Trung Mỹ Tây, Q.12
04.30
17.30
05.30
07.00
16.00
18.00
4.
BÙI MÔN
4/2 Ấp Tân Tiến, Xuân Thới Đông, Q.12
05.00
17.30
05.00
08.00
16.00
17.30
19.00
5.
CẦU LỚN
Ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn
17.30
06.00
17.00
6.
CHÂU NAM
76/8 Thống Nhất 2, Tân Thới Nhì, Hóc Môn
05.00
17.30
05.00
17.30
7.
CHỢ CẦU
30/7 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Q.12
05.00
17.00
19.00(T7)
05.00
07.00
17.00
8.
ĐÔNG QUANG
169/6 Trường Chinh, KP.6, Đông Hưng Thuận, Q.12
05.00
17.30
05.00
07.00
17.00
19.00
9.
HÓC MÔN
5/15C Trần Hưng Đạo, KP. 8, Hóc Môn
05.15
17.30
(T5,7)
05.30
07.30
17.30
10
LẠC QUANG
51/5 Lạc Quang, Tân Thới Nhất, Q.12
05.00
17.30
05.00
07.00
16.00
18.00
11.
NAM HƯNG
53/7 Thống Nhất, Tân Thới Nhì, Hóc Môn
05.00
17.30
05.00
16.30
19.00
12.
TÂN ĐÔNG
Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn
17.30
18.00(T5)
05.30
07.00
17.00
13.
TÂN HIỆP
2/1 Ấp Tân Thới 3, Tân Hiệp, Hóc Môn
05.00
17.30
05.00
17.30
14.
TÂN HƯNG
1C Khu phố I, P.Tân Thới Hiệp,
05.00
17.30
05.00
07.00
17.00
19.00
15.
TÂN MỸ
K.18 Mỹ Hoà 2, Xuân Thới Đông, Hóc Môn
05.00
17.30
05.00
07.00
18.00
16.
TÂN QUY
1/1 Ấp 2, Xã Nhị Bình, Hóc Môn
05.00
17.00
05.30
07.30
17.00
17.
TÂN THỊNH
4/33A Ấp Nhị Tân 2, Tân Thới 2, Hóc Môn
05.00
19.00
05.30
17.00
18.
TRUNG CHÁNH
103/5 Trung Chánh, Tân Xuân, Hóc Môn
04.30
17.00
04.30
06.00
07.00
16.00
19.00
19.
TRUNG MỸ TÂY
40/4 Trung Mỹ Tây, Tân Xuân, Hóc Môn
05.00
17.30
05.00
07.00
17.00

Giờ lễ giáo xứ tại hạt Phú Nhuận

Thông tin Giáo Hạt Phú Nhuận: Thuộc quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh

 • Giáo Hạt Phú Nhuận thuộc Giáo Phận Sài Gòn
 • Địa giới: Quận Phú Nhuận
 • Linh mục quản Giáo Hạt: Lm. Giuse M. Lê Quốc Thăng
 • Số Giáo xứ: 9 Giáo xứ

Giờ lễ và địa chỉ nhà thờ hạt Phú Nhuận

GIÁO XỨ
NGÀY THƯỜNG
CHÚA NHẬT
SÁNG
CHIỀU
SÁNG
CHIỀU
1.
THÁNH ĐAMINH
190 Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận
05.00
05.45
17.30
05.00
06.15
07.30
09.00
16.00
17.30
19.00
2.
PHÁT DIỆM
485 Nguyễn Kiệm, P.9, Q.Phú Nhuận
05.00
17.15
05.00
06.30
08.00
15.00
17.00
3.
PHÚ HẢI
69 Cô Giang, P.1, Q.Phú Nhuận
05.00
17.30
05.45
15.00
17.30
4.
PHÚ HẠNH
121 Phan Đăng Lưu, P.7, Q.Phú Nhuận
05.00
17.00
05.00
07.00
08.15
17.00
19.00
5.
PHÚ LỘC
109 -113 Duy Tân, P.15, Q.Phú Nhuận
17.30
05.00
07.00
17.30
6.
PHÚ NHUẬN
91 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q.Phú Nhuận
05.00
17.00
05.00
06.30
08.00
16.00
18.00
7.
PHÚ QUÝ
130 Cao Thắng, Phường 17, Q.Phú Nhuận
05.00
17.30
05.00
06.45
17.30
8.
TÂN HOÀ
525/92 Huỳnh Văn Bánh, P.14,
Q.Phú Nhuận
05.00
17.30
05.00
06.30
08.00
17.30
18.30

Giờ lễ nhà thờ tại hạt Phú Thọ

Thông tin Giáo Hạt Phú Thọ:

 • Giáo Hạt Phú Thọ thuộc Giáo Phận Sài Gòn
 • Địa giới: Quận 10, 11, Tân Bình, Tân Phú
 • Linh mục quản Giáo Hạt: Lm. Gioan B. Vũ Mạnh Hùng
 • Số Giáo xứ: 15 Giáo xứ
 • Số Giáo dân: Đang cập nhật

Giờ lễ nhà thờ hạt Phú Thọ thuộc giáo phận Sài Gòn

GIÁO XỨ – ĐỊA CHỈ
NGÀY THƯỜNG
CHÚA NHẬT
SÁNG
CHIỀU
SÁNG
CHIỀU
1.         
BẮC HÀ
419 Lý Thái Tổ, P.9, Q.10
05.00
17.30
05.00
06.00
07.00
09.00
16.00
17.00
2.         
BÌNH THỚI
161D/106/10 Lạc Long Quân, P.3, Q.11
18.00
06.00
07.30
18.00
3.         
ĐỒNG TIẾN
54 Thành Thái, P.12, Q.10
05.00
17.00
06.00
07.30
17.00
18.30
4.         
HOÀ HƯNG
104 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10
05.00
17.30
18.15(T7)
05.00
06.15
07.45
17.30
5.         
PHÚ BÌNH
423 Lạc Long Quân, P.5, Q.11
05.00
17.00
05.00
07.00
17.00
6.         
TÂN PHÚ HOÀ
173/45/51 Khuông Việt, P.Phú Trung, Q.Tân Phú
18.00
17.00(T7)
05.00
07.30
16.30
19.00
7.         
TÂN PHƯỚC
 78/12 Nguyễn Thị Nhỏ, P.9, Q.Tân Bình
05.00
17.30
05.30
07.30
17.30
19.00
8.         
TÂN TRANG
153/10/3 Tân Lập, P.8, Q.Tân Bình
05.00
17.45
05.00
07.30
17.00
18.15
9.         
TỐNG VIẾT BƯỜNG
01 Hương Giang, Cư xá Bắc Hải, P.15, Q.10
05.30
17.30
06.00
08.00
17.00
10.      
THÁNH PHAOLÔ
352 Lê Hồng Phong, P.1, Q.10
17.00
05.30
07.30
17.00
11.      
THĂNG LONG
84/80 Tôn Thất Hiệp, P.13, Q.11
17.00
05.00
07.30
17.00
12.      
VĨNH HOÀ
86/75 Ông Ích Khiêm, P.5, Q.11
05.00
17.30
19.00(T7)
05.00
07.00
17.30
13.      
PHÚ HÒA
19/2 Hoàng Xuân Nhị,P.Phú Trung, Q.Tân Phú
17.30
05.00
07.30
17.00
14.      
VINH SƠN PHAOLÔ
249-251 Đường 3/2, P.10, Q.10
17.00
06.00
07.00
08.30
17.00

Giờ lễ nhà thờ tại hạt Sài Gòn Chợ Quán

 • Giáo Hạt Sài Gòn Chợ Quán thuộc Giáo Phận Sài Gòn
 • Địa giới: Quận 5, Quận 6
 • Linh mục quản Giáo Hạt: Lm. Gabriel Trịnh Công Chánh
 • Số Giáo xứ: 17 Giáo xứ
 • Số Giáo dân: Đang cập nhật

Giờ lễ tại nhà thờ thuộc hạt Sài Gòn Chợ Quán

GIÁO XỨ
NGÀY THƯỜNG
CHÚA NHẬT
SÁNG
CHIỀU
SÁNG
CHIỀU
1.               
CHÁNH TOÀ (NT Đức Bà)
1 Công xã Paris, P.Bến Nghé, Q.1
05.30
17.30
05.30
06.45
08.00
09.30 (Anh)
16.00
17.15
18.30
2.               
ANTÔN Cầu Ông Lãnh
18 Phan Văn Trường, Cầu Ông Lãnh, Q.1
05.00
17.30
05.30
07.00
17.00
3.               
BÀN CỜ
48 Nguyễn Thiện Thuật, P.2, Q.3
17.30
06.00
07.30
16.30
18.00
4.               
CẦU KHO
31 Trần Đình Xu, P.Cầu Kho, Q.1
05.00
17.30
05.00
07.00
17.00
18.00
5.               
CHỢ ĐŨI
1 Tôn Thất Tùng, Q.1
05.00
17.30
05.00
06.30
08.00
09.30
16.30
18.00
19.30
VƯỜN CHUỐI
199/40/6 CMT8, P.4, Q.3
17.30
06.30
09.30
15.30
17.30
6.               
ĐỨC BÀ FATIMA
212B/1A Nguyễn Trãi, Q.1
17.30
06.30
17.30
7.               
ĐỨC BÀ HOÀ BÌNH
26A Nguyễn Thái Bình, Q.1
18.00
06.30
08.30
18.00
8.               
MẠCTINHO
16A Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1
17.30
07.00
17.30
9.               
PHANXICÔ Đakao
50 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1
05.00
17.30
05.30
06.30
08.00
17.00

Giờ lễ nhà thờ tại hạt Tân Định

Thông tin Giáo Hạt Tân Định:

 • Giáo Hạt Tân Định thuộc Giáo Phận Sài Gòn
 • Địa giới: Quận 1, Quận 3
 • Linh mục quản Giáo Hạt: Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng
 • Số Giáo xứ: 11 Giáo xứ
 • Số Giáo dân: Đang cập nhật

Thông tin giờ lễ tại giáo xứ thuộc hạt Gia Định

 
GIÁO XỨ NGÀY THƯỜNG CHÚA NHẬT
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
1. AN PHÚ

205/45 Trần Văn Đang, P.11, Q.3

05.00 18.00 06.00

08.30

17.00

19.00

2. BÙI PHÁT

453/105KC Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3

05.00 18.00

19.00

05.00

06.30

08.30

16.00

18.00

3. CÔNG LÝ

62/147A Lý Chính Thắng

17.30 06.30

08.00

17.30
4. ĐỨC MẸ HCG

38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3

05.00

06.00

18.00
14.00(T7)16.00(T7)18.30(T7)
05.00

06.30

08.00 (giới trẻ)

10.00 (hôn phối)

15.30 (thiếu nhi)

17.00

18.30

20.00 (người xa quê)

5. MAI KHÔI

44 Tú Xương, P.7, Q.3

05.00 17.30 05.30

07.00
8:30 (thiếu nhi)
10:30 (Pháp)

14:30 (Anh)
17:30
19:00 (giới trẻ)
6. REGINA MUNDI

228 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3

05.30 07.00
7. TÂN ĐỊNH

289 Hai Bà Trưng, P.8, Q.3

05.00

06.15

17.30

19.00 (Nhà an nghỉ)

05.00

06.15

07.30

09.00

16.00

17.30

19.00

8. THÁNH GIA

18/2 Trần Quý Khoách, Q.3

05.00 17.30 06.00

08.00

17.00

19.00

9. THÁNH PHAOLÔ

262/14 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3

05.00 17.00 05.00

07.45

17.30
10. VƯỜN XOÀI

413 Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3

05.00 17.30 05.00

06.30

08.00

16.00

17.30

19.00

11. XÓM LÁCH

134/109/18 Lý Chính Thắng, Q.3

05.30 17.30 07.00

09.00

17.00

Thông tin giờ lễ tại giáo xứ thuộc hạt Tân Sơn Nhì

Thông tin Giáo Hạt Tân Sơn Nhì:

Giáo Hạt Tân Sơn Nhì thuộc Giáo Phận Sài Gòn
Địa giới: Quận Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Huyện Bình Chánh
Linh mục quản Giáo Hạt:  Lm. Giuse Lê Hoàng
Số Giáo xứ: 19 Giáo xứ
Số Giáo dân: Đang cập nhật

Giờ lễ chi tiết các giáo xứ thuộc giáo hạt Tân Sơn Nhì

GIÁO XỨ
NGÀY THƯỜNG
CHÚA NHẬT
SÁNG
CHIỀU
SÁNG
CHIỀU
1.
BÌNH CHÁNH
C5/1 Trịnh Như Khuê, Xã Bình Chánh, H.Bình Chánh,
05.00(T2,7)
18.00(T3,4,5,6)
17.15
05.30
08.00
17.30
 
2.
BÌNH THUẬN
4/48 Tân Kỳ, Tân Quý, P.Bình Hưng Hoà, Q.Bình Tân
05.00
17.30
05.00
07.00
15.30
17.00
18.30
3.
ĐẮC LỘ
97 Trường Chinh, P.12, Q.Tân Bình
04.30
05.30
17.00
04.30
05.30
08.00
16.00
17.15
4.
GÒ MÂY
791/2 Lê Trọng Tấn, KP2,P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân
05.00
18.00
05.00
07.00
17.00
19.00
5.
NHÂN HOÀ
45 Hồ Đắc Di, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú
05.00
17.00
 
05.00
06.30
08.00
15.00
17.00
19.00
6.
HY VỌNG
57 Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình
 
18.00
06.00
08.00
18.00
7.
NINH PHÁT
3A62 Ấp 3, X. Phạm Văn Hai, Bình Chánh
 
18.00
05.00
07.00
17.00
8.
THÁNH PHAOLÔ
Đường Vành Đai Trong, KP.3, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân
05.00
17.15
05.00
08.00
17.15
19.00
9.
PHÚ HOÀ
338B Hoàng Xuân Nhị, P.Phú Trung, Q.Tân Phú
 
17.30
05.30
07.30
17.00
10.
PHÚ THỌ HÒA
1A Tổ 74, Luỹ Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú
05.00
17.30
05.00
07.00
17.30
19.00
11.
PHÚ TRUNG
1434 Lạc Long Quân, P.11, Q.Tân Bình
05.00
17.30
05.00
07.00
16.30
18.00
12.
TÂN CHÂU
98/1 Trường Chinh, P.12, Q.Tân Bình
04.30
18.00
05.00
07.00
17.00
13.
TÂN HƯƠNG
1/30 Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú
05.00
17.30
05.00
07.00
16.00
17.30
14.
TÂN PHÚ
33/4 Ngưyễn Hậu, P.Tân Thành, Q.Tân Phú
04.00
05.00
17.45
04.00
05.30
07.15
16.00
17.30
19.00
15.
TÂN THÁI SƠN
35/8 Hoàng Văn Hoè, P.Tân Quý, Q.Tân Phú
04.45
17.15
04.30
07.00
16.00
18.00
16.
TÂN THÀNH
371/35B Trường Chinh, P.14, Q.Tân Bình
05.00
17.30
05.00
07.30
14.30
17.30
17.
TÂN VIỆT
241bis Trường Chinh, P.12, Q.Tân Bình
05.00
17.15
04.30
06.00
15.00
17.15
18.
THIÊN ÂN
58/21 Lê Niệm, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú
05.00
17.30
05.00
08.00
17.00
19.00
19.
VĂN CÔI
97/41 Nguyễn Tử Nha, P.12, Q.Tân Bình
04.30
17.30
04.30
07.00
16.45

Thông tin giờ lễ tại giáo xứ thuộc hạt Thủ Đức

Thông tin Giáo Hạt Thủ Đức:

 • Giáo Hạt Thủ Đức thuộc Giáo Phận Sài Gòn
 • Địa giới: Quận 10, 11, Tân Bình, Tân Phú
 • Linh mục quản Giáo Hạt: Lm. Gioakim Trần Văn Hương
 • Số Giáo xứ: 12 Giáo xứ
 • Số Giáo dân: Đang cập nhật

Giờ lễ các giáo xứ tại hạt Thủ Đức

 
GIÁO XỨ NGÀY THƯỜNG CHÚA NHẬT
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
1. BÌNH CHIỂU

50/6 KP.1, P.Bình Chiểu, Thủ Đức

05.00 18.00 04.30

07.00

18.00

 

2. BÌNH THỌ

356/20 Võ Văn Ngân, Thủ Đức

18.00 06.00

 

18.00
3. FATIMA BÌNH TRIỆU  

58 Đường số 5, Khu phố 2, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức

05.00 17.00
Thứ 7: 16h30
05.30

07.30

16.30

18.30

4. CHÂU BÌNH

470/17 Tỉnh lộ 43, P.Tam Phú, Thủ Đức

05.00 17.30 05.00

07.15

16.30
5. HIỂN LINH

5E Ấp 2, P.Linh Trung, Thủ Đức

17.30 06.00

08.00

17.30
6. KHIẾT TÂM

150B KP.4, P.Bình Chiểu, Thủ Đức

05.00 18.00 05.00

07.00

09.00

16.00

18.00

19.45

7. THÁNH KHANG

220 KP.1, P.Linh Đông, Thủ Đức

04.30 17.00 04.30

07.30

17.00
8. TAM HÀ

1312 KP.4, P.Tam Phú, Thủ Đức

05.30 17.00 04.30

07.00

16.00

18.00

9. TAM HẢI

180 Tam Châu, KP.2, P.Tam Bình, TĐ

05.00

 

18.00 05.00

07.00

10.00

16.00

17.30

19.30

10. THỦ ĐỨC

51 Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, Thủ Đức

05.00 17.00 05.00

07.00

08.30

17.00

18.30

11. TỪ ĐỨC

42 Đường 4, KP.2, P.Bình Thọ, Thủ Đức

04.30 17.30 04.30

07.00

17.00
13. XUÂN HIỆP

33/9A KP.4, P.Linh Xuân, Thủ Đức

05.30 18.00 05.00

07.00

09.00

16.00

17.30

1

Giờ lễ hạt Thủ Thiêm

Thông tin Giáo Hạt Thủ Thiêm:

 • Giáo Hạt Thủ Thiêm thuộc Giáo Phận Sài Gòn
 • Địa giới: Quận 9, Quận 2
 • Linh mục quản Giáo Hạt: Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng
 • Số Giáo xứ: 17 Giáo xứ
 • Số Giáo dân: Đang cập nhật

Thông tin giờ lễ

GIÁO XỨ
NGÀY THƯỜNG
CHÚA NHẬT
SÁNG
CHIỀU
SÁNG
CHIỀU
1.      
CAO THÁI
44/1 Vĩnh Thuận, P. Long Bình, Q.9
 
18.30
 
04.30
07.00
17.30
2.      
CÔNG THÀNH
58 đường 27, P.Bình Trưng Tây, Q.2
 
17.45
05.45
17.45
3.      
THÁNH GẪM
Ấp Gò Công, Long Thạnh Mỹ, Q.9
05.30
 
06.00
 
4.      
LONG BÌNH
98/2 Nguyễn Xiển, P.Long Bình, Q.9
04.00
18.00
04.00
07.00
16.30
5.      
LONG ĐẠI
282P Long Đại, P.Long Phước,
05.30(T7)
18.00(T5,7)
17.30(T2,3,4,6)
06.00
 
6.      
LONG THẠNH MỸ
67 Phan Đạt Đức, Ấp 1, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9
05.00
18.00
 
05.00
06.15
17.00
19.00
7.      
MINH ĐỨC
7/89 Cây Dầu, P.Tân Phú, Q.9
04.45
17.45
04.45
07.15
17.30
8.      
MỸ HOÀ
136 KP.1, Bình Trưng Đông, Q.2
05.00
17.30
05.00
06.45
17.30
9.      
PHÚ HỮU
139A, Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu, Q.9
05.00
17.30
05.00
07.30
17.30
10.  
TÂN ĐỨC
Đại lộ 1, P.Phước Bình, Q.9
 
18.00
05.00
06.45
18.00
11.  
TÂN LẬP
460 KP.2, Tân Lập, Bình Trưng Đông, Q.9
04.00
16.45
04.00
06.00
13.30
16.00
12.  
THANH BÌNH
Ấp Bình Khn, P.Bình Khnh, Q.2
 
18.00
(T.Năm)
 
18.00
13.  
THÁNH CẨM
16/1 Chân Phúc Cẩm, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9
04.30
17.45
04.30
08.00
16.30
14.  
THÁNH GIUSE THỢ
120 KP.3, Phường Phước Long A, Q.9
 
18.00
06.30
18.00
15.  
THÁNH LINH
1/6 KP I, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9
05.00
 
05.00
07.00
18.00
16.  
THÁNH TÂM
43 Trần Hưng Đạo, KP.2, P.Hiệp Phú, Q.9
 
17.30
07.00
17.00
17.  
THIÊN THẦN
600 Khu phố 4, Phường An Phú, Q.2
 18.15
05.15
07.15
 18.15
18.  
THỦ THIÊM
58 Khu phố I, P.Thủ Thiêm, Q.2
05.00
17.30
05.00
07.00
17.00

Thông tin giờ lễ tại hạt Xóm Chiếu

Thông tin Giáo Hạt Xóm Chiếu:

 • Giáo Hạt Xóm Chiếu thuộc Giáo Phận Sài Gòn
 • Địa giới: Quận 4, Quận 7, Cần Giờ, Nhà Bè
 • Linh mục quản Giáo Hạt: Lm. Giuse M. Phạm Hồng Thái
 • Số Giáo xứ: 13 Giáo xứ
 • Số Giáo dân: Đang cập nhật

Thông tin giờ lễ hạt Xóm Chiếu

GIÁO XỨ
NGÀY THƯỜNG
CHÚA NHẬT
SÁNG
CHIỀU
SÁNG
CHIỀU
1.          
AN PHÚ
258/7 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Q.7
 
19.00
(T3,5,7)
06.00
 
2.          
AN THỚI ĐÔNG
Ap An Hòa,Xã An Thới Đông, H.Cần Giờ
05.00
(T2,5)
17.30
(T3,4,6,7)
07.00
17.00
3.          
CẦN GIỜ
1932/2 Miễu Nhì, Cần Thạnh, H.Cần Giờ
 
17.30
06.00
17.30
4.          
ĐỒNG HOÀ
Ấp An Hoà, xã Long Hoà, H.Cần Giờ
 
18.30
06.30
18.30
5.          
THÁNH GIUSE
114B Ấp Trần Hưng Đạo, Tam Thôn Hiệp, H.Cần Giờ
 
18.00
19.00
06.00
07.00
18.00
19.00
6.          
KHÁNH HỘI
136 Tôn Đản, P.10, Q.4
05.00
17.30
05.30
08.00
17.00
18.30
7.          
MẪU TÂM (Q7)
16-18 Phan Huy Thực, P.Tân Kiểng, Q.7
 05.15
18.00
05.30
08.00
16.30
18.30
8.          
TẮC RỖI
Khu Dân cư Tân Mỹ, P.Tân Phú, Q.7
 
18.30
(T3,5,7)
08.30
 
9.          
MÔI KHÔI
295 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Q.7
05.30
(T7)
17.30
06.00
08.00
17.30
 
10.       
PHÚ XUÂN
6 Khóm 2, Khu phố 6, Nhà Bè
05.00
 
07.00
17.30
11.       
THUẬN PHÁT
253 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng, Q.7
05.00
Thứ 2 chỉ có lễ sáng
18.00
05.30
07.45
17.00
19:00
12.       
VĨNH HỘI
158 Bến Vân Đồn, P.6, Q.4
05.00
17.00
05.00
07.00
15.00
17.00
19.00
13.       
MẪU TÂM (Q4)
72 Cù Lao Kiệu, P.1, Q.4
 
17.30
(T6)
07.00
 
14.
XÓM CHIẾU
92B/20 bis Tôn Thất Thuyết, P.16, Q.4
04.45
17.30
04.45
06.00
07.15
16.00
17.30
19.00

Thông tin giờ lễ tại các giáo xứ hạt Xóm Mới

Thông tin Giáo Hạt Xóm Mới:

 • Giáo Hạt Xóm Mới thuộc Giáo Phận Sài Gòn
 • Địa giới: Quận Gò vấp
 • Linh mục quản Giáo Hạt: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Minh Huấn
 • Số Giáo xứ: 15 Giáo xứ
 • Số Giáo dân: Đang cập nhật

Thông tin giờ lễ nhà thờ thuộc giáo hạt Xóm Mới

GIÁO XỨ
NGÀY THƯỜNG
CHÚA NHẬT
SÁNG
CHIỀU
SÁNG
CHIỀU
1.
AN NHƠN
15/173 Lê Hoàng Phái, P.17, Gò vấp
04.45
18.00
05.00
07.00
16.00
18.00
2.
BẮC DŨNG
31/330 Thống Nhất, P.15, Gò vấp
04.30
16.30
04.00
06.30
15.45
3.
ĐỨC MẸ HCG
5/82 Lê Đức Thọ, P.15, Gò vấp
05.00
 
18.00
05.00
08.00
17.30
19.00
4.
HÀ ĐÔNG
530 Thống Nhất, P.16, Gò vấp
04.15
17.00
05.00
07.00
17.00
19.00
5.
HÀ NỘI
49/7 Thống Nhất, P.13, Gò vấp
04.15
17.15
04.15
05.30
06.30
16.30
19.00
6.
HOÀNG MAI
18/368 Lê Đức Thọ, P.15, Gò vấp
04.30
09.30(T7)
16.45
17.45
04.30
06.30
08.30
15.45
17.00
19.00
7.
HỢP AN
41/1 Phạm Văn Chiêu, P.13, Gò vấp    
04.00
17.15
04.00
06.00
16.00
8.
LAM SƠN
106/1124 Lê Đức Thọ, P.13, Gò vấp
04.30
17.00
04.30
06.00
16.30
9.
LẠNG SƠN
25/1 Lê Đức Thọ, P.16, Gò vấp
04.45
17.00
04.30
06.00
07.30
17.00
19.00
10.
NỮ VƯƠNG HOÀ BÌNH
62/3 Lê Đức Thọ, P.13, Gò vấp
04.45
17.45
18.00(T5)
04.45
06.15
17.15
19.00
11.
TÂN HƯNG
2/43, Lê Đức Thọ P.15, Gò vấp
04.00
17.30
04.00
06.00
16.30
12.
THÁI BÌNH
48/16 Thống Nhất, P.13, Gò vấp
04.15
17.30
04.15
07.00
15.00
17.00
13.
THẠCH ĐÀ
1/1 Phạm Văn Chiêu, P.12, Gò vấp
04.30
 
17.30
19.00(T5,7)
04.30
06.00
07.30
16.00
17.30
19.00
14.
TRUNG BẮC
18/358 Lê Đức Thọ, P.15, Gò vấp
04.15
17.00
04.00
06.00
16.30
15.
TỬ ĐÌNH
20/233 Thống Nhất, P.15, Gò vấp
04.15
17.00
04.15
06.15
16.00
19.00

Tóm kết về giờ lễ tại các nhà thờ giáo phận Sài Gòn

Trên đây là thông tin cơ bản vế giáo phận, giáo hạt thuộc giáo phận Sài Gòn. Rất mong thông tin này đem lại giá trị nào đó cho quý ông bà anh chị em.

Bài viết liên quan
Facebook
Zalo
0909298297
0906119127
Vị trí