Mộ Đá Nơi An Táng Của Người Do Thái Xưa

Hàng năm, vào mùa Phục Sinh, đặc biệt vào Tam Nhật Thánh, Phụng vụ Giáo hội Công Giáo cử hành mầu nhiệm Vượt Qua: Chúa chịu chết và sống lại. Trong diễn tiến ấy, Giáo Hội cho chúng ta nghe bài Tin Mừng về Chúa chịu đóng đinh và chết, được an táng trong mộ đá. Vậy mộ đá Chúa Giêsu được chôn cất như thế nào, hãy xem bài viết dưới đây.

Xem thêm mộ đơn Sala Garden

Mồ đá hình thức chôn cất của người Do Thái xưa

Thời Chúa Giêsu, người Do Thái có tập tục chôn cất thi hài người quá cố thường được an táng trong hang đá hay mộ đá, có nghĩa người ta đục âm vách núi và tạo thành hang, trong đó có chỗ để thi hài là những phiến đá, và lối vào để người khác có thể đến thăm viếng, và sau đó có phiến đá bên ngoài để lấp cửa mồ. Và trong mồ đá đó, thi hài sẽ quấn khăn liệm sau khi được tắm bằng các hương liệu và đặt vào trong sau khi người chết được tầm 8 tiếng. Tại sao lại an táng nhanh như thế? Bởi vùng trung đông, khí hậu nóng bức, thi hài dễ phân hủy, nên phải an táng nhanh. Hơn nữa, việc người mất nơi gia đình của Do Thái được xem là nỗi ô nhục, do đó cần an táng nhanh. Và một điều cấm kị với người Do Thái là không được chôn người chết vào ngày Sabat.

Cấu trúc mộ đá Do Thái

Mộ đá của người Do Thái có cấu trúc như sau: Đầu tiên là lối vào huyệt đá nhỏ hẹp, bên trong sẽ đục một số hộc đá để an táng các thành viên trong gia đình. Hơn nữa, sau khi thi thể phân hủy, người nhà có thể gom xương cốt của người đã khuất đặt vào một hôp đá, do đó, mộ đá của người Do Thái có thể chôn được nhiều người.

Rõ ràng nhất trong Thánh Kinh của tác giả Gioan viết  chương 11, câu 1 đến câu 45 tường thuật việc Lazaro chết và được mai táng trong mồ đá được 4 ngày. Và Chúa Giêsu đã đến, làm cho ông sống lại bằng hành động nói người lăn tảng đá ra khỏi mồ và cầu nguyện rồi kêu Lazaro ra. Sau khi Lazaro sống lại, Chúa nói hãy tháo băng cuốn khỏi anh ta. Như thế, với người Do Thái, an táng trong mồ đá lúc bấy giờ là phổ biến.

mộ đá người do thái

Mồ đá nơi chôn cất Đức GiêSu

Cũng vậy, Kinh Thánh theo Lu-ca 23:50-56, Gioan 19:38-42, Sau khi Chúa chết trên thập giá, người ta tháo xác Chúa xuống, lấy thuốc thơm, hương liệu tắm xác, lấy khăn quấn vào và đưa thi hài Chúa Giêsu vào trong mộ đá, mà mộ đá này là của ông Giuse Arimathe. Sau đó họ đóng cửa mồ lại. Như thế, Chúa Giêsu cũng được chôn cất trong mộ đá giống như Lazaro và nhiều người Do Thái khác.

Tóm kết

Việc an táng người quá cố của Do Thái khác hẳn với chúng ta là địa táng hay hỏa táng. Mà họ đặt thi hài người quá cố ở trong ngôi mộ đục ra từ đá mềm. Nơi đây họ có thể chôn được nhiều người.

Bài viết liên quan
Facebook
Zalo
0909298297
0906119127
Vị trí